Ben jij EPB plichtig?

Wat houdt EPB juist in?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een score dat een gebouw krijgt nadat verschillende factoren ingerekend worden in de EPB software. Deze factoren houden rekening met hoe energiebesparend de woning is, maar ook hoe gezond het binnenklimaat van de woning is. Zo komt het dat een niet- of slecht geventileerde, maar wel heel geïsoleerde woning toch nog steeds laag zou kunnen scoren op de EPB schaal. Het is heel moeilijk om zo direct te zeggen welke factoren gelijk staan aan een bepaald E-peil (geeft aan hoe energiezuinig jouw woning is). Er zijn heel veel combinaties mogelijk. Zelfs bomen kunnen in rekening gebracht worden en zullen invloed hebben op het E-peil. Heb je bijvoorbeeld grote raampartijen op zuid, dan kunnen deze jouw E-peil negatief beïnvloeden door kans op oververhitting. Heb je echter hoge bomen staan die het zonlicht blokkeren naar die ramen, dan kan dit weer een positieve invloed hebben. Aan EPB kunnen we meerdere artikels wijden, maar voor dit artikel gaan we ons beperken tot de vraag: wanneer ben je nu eigenlijk EPB plichtig? 

EPB plicht, ja of neen? 

In principe geldt de regel: heb je een bouwvergunning en een architect nodig voor de werken die je uitvoert aan een gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt, dan ben je ook EPB plichtig. Dat verwarmen of koelen moet je niet letterlijk nemen. Ook een huis dat leegstaat en dus niet verwarmd of gekoeld wordt, is EPB plichtig. Het gaat over alle gebouwen waar mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, ...

Bouw je een nieuwe woning? Dan ben je sowieso verplicht een EPB verslaggever aan te stellen. Ook bij een renovatie waar je veranderingen aan de buitenschil aanbrengt (bijvoorbeeld ramen vergroten of ramen bij creëren), ben je EPB plichtig. Een aanbouw aan de woning? Je raadt het al: EPB plichtig. 

Toch zijn er ook uitzonderingen waar je niet verplicht bent een EPB dossier op te laten starten. We bekijken ze hieronder.

Wanneer toch geen EPB-plicht? 
Je moet geen architect aanstellen

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een beschermd volume kleiner dan 3000 m³ waarbij de tussenkomst van een architect niet vereist is (aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling).

Heb je wel een architect nodig, maar verander je niets aan de buitenschil? Bijvoorbeeld wanneer je binnen een draagmuur verwijdert, dan ben je ook niet EPB-plichtig

Let op: 
Stel dat je een aanvraag indiende met een uitgebreide dossiersamenstelling en achteraf blijkt dat een aanvraag met een eenvoudige dossierstelling voldoende was geweest, dan ben je spijtig genoeg de vrijstelling voor EPB kwijt.. Bekijk dus eerst heel goed welke aanvraag voor jou situatie van toepassing is. Better safe than sorry.


Tijdelijke vergunning

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een tijdelijke vergunning met een maximale duur van twee jaar.

Stel dat er voor datzelfde project meerdere opeenvolgende tijdelijke vergunningen worden toegekend en de totale duur van deze vergunningen bedraagt in totaal meer dan twee jaar, dan geldt er wél EPB-plicht. In dit geval zijn de EPB-eisen van kracht die overeenkomen met het bouwaanvraagjaar van de eerste vergunning. 


Kleine, alleenstaande gebouwen

Er is geen EPB-plicht voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m². Het gaat wel degelijk alleen over alleenstaande gebouwen, zoals een tuinhuis, en niet over een aanbouw aan de woning.

Let op: vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² zijn wél EPB-plichtig.


Kleine, afgezonderde *EPN-eenheden

Er is geen EPB-plicht voor *EPN-eenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw waarin geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken of in een landbouwgebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klein kantoor of een kleine omkleedruimte. 

*EPN-eenheid = ‘EPN staat voor EnergiePrestatie Niet-residentiële gebouwen. Een EPN-eenheid is elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen’ 


Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte

Er is geen EPB-plicht voor landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte. Voorbeelden hiervan zijn niet-geconditioneerde loodsen bestemd voor stockage van bijvoorbeeld machines en voertuigen en serres voor koude gewassen. 


Nog enkele specifieke voorbeelden waarbij je niet EPB-plichtig bent:
  • Je bouwt een garage aan de bestaande woning, maar deze is onverwarmd en wordt enkel gebruikt als autostalplaats. De buitenschil en installaties van de bestaande woning blijven behouden.
  • Je renoveert een gebouw dat is vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed en je vervangt enkel de ramen in de voorgevel die zichtbaar zijn vanop de openbare weg.  


Ben je EPB plichtig en zoek je nog een goede en betaalbare EPB-verslaggever? Eén adres!


Ben jij EPB plichtig?

Opgelet! Korting op onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen valt weg vanaf 2023.

Ben je van plan om een nieuwbouwwoning te zetten? Haast je dan met het indienen van de bouwaanvraag, want vanaf 1 januari 2023 valt de korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen weg. De korting blijft wel gelden voor heropbouw of gedeeltelijke heropbouw.

Lees meer

Waarom een heel slechte EPC ook goed nieuws kan betekenen!

Heb je een huis gekocht met een erbarmelijk slechte EPC score? Proficiat, je komt in aanmerking voor de EPC labelpremie! Wanneer je sowieso van plan was te renoveren, komt deze premie als geroepen, want wie kan er niet wat extra renovatiebudget gebruiken? Lees snel verder om te ontdekken hoe je deze premie kan binnenhalen.

Lees meer

Betaal minder belasting op schenking van een gebouw door energetisch te renoveren!

Wie een gebouw geschonken krijgt, kan aanspraak maken op een verlaagd belastingtarief wanneer dit gebouw binnen de 5 jaar energetisch gerenoveerd wordt. Via dit verlaagde tarief zet de Vlaamse overheid in op vergroening.

Lees meer

Heb jij recht op extra renovatiebudget?

Veel mensen hebben recht op de EPC-labelpremie, maar weten het gewoonweg niet. Het wordt niet echt aan de grote klok gehangen, met als gevolg dat er premies niet aangevraagd worden en dus extra renovatiebudget mislopen wordt. Lees snel verder om te ontdekken of jij recht hebt op deze premie.

Lees meer

Opgelet: renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 2023.

Er komt een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023. Nieuwe eigenaars van energieverslindende woningen met een EPC-label E of F, zullen binnen de 5 jaar na aankoop hun woning energetisch moeten renoveren tot een EPC-label van minimum D. Maar er zijn ook steunmaatregelen.

Lees meer

Warmtepompkeuzestress? Wij helpen je op weg!

Ga je binnenkort renoveren of bouwen of zit je er middenin en twijfel je sterk welke warmtepomp je nu best installeert? Zelfs als je de bestaande radiotoren wilt behouden, zijn er sinds kort warmtepompen die je hierop kunt aansluiten. Er zijn verschillende soorten warmtepompen en wij gaan ze even apart bekijken en de voor- en nadelen ervan bespreken, zodat jij de juiste keuze kunt maken voor jouw droomwoning.

Lees meer

Korting op je onroerende voorheffing? Dit zijn de voorwaarden.

Opgepast, vanaf dit jaar (2022) zijn de voorwaarden om recht te hebben op een korting op je onroerende voorheffing weer aangepast! We geven je mee wat er veranderd is en wat er in de toekomst nog gaat veranderen.

Lees meer

Sloopopvolgingsplan: wat is dat nu juist? En voor wie is het verplicht?

Wanneer je in Vlaanderen renovatie- of sloopwerken plant, ben je in sommige gevallen verplicht een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Maar wat houdt zo'n sloopopvolginsplan nu juist in en waarvoor dient het? En voor wie is het verplicht? Je leest het in deze blog.

Lees meer

Ontvang tot 5000 euro met de EPC-labelpremie!

De overheid biedt sinds 1 januari 2021 de mogelijkheid om een EPC-labelpremie aan tet vragen. Je kan hier van 2500 euro tot 5000 euro mee ontvangen voor een woning en tot 3750 euro voor een appartement. Je kan deze premie op verschillende manieren bekomen. Wij leggen je uit hoe.

Lees meer

Waarom het kiezen van een goede EPB verslaggever écht wel belangrijk is.

Bouwen of renoveren gaat tegenwoordig hand in hand met het aanstellen van een EPB-verslaggever. Het belang van een goede EPB verslaggever wordt vaak erg onderschat. Het wordt gezien als een extra kost en dus een noodzakelijk kwaad, maar is dit echt zo? Of kan de keuze van een goede EPB verslaggever je juist geld opleveren op termijn en je wooncomfort vergroten?

Lees meer

Hoe kan je oververhitting van je woning vermijden?

Hoe kan je oververhitting van je woning vermijden? Officieel spreekt men van oververhitting als de temperatuur in je woning 25 °C of meer bedraagt, zeker als dit regelmatig en meerdere dagen op een rij gebeurt. Met deze tips, kan je de warmte buiten houden tijdens de hete zomerdagen.

Lees meer

Waarom een goed ventilatiesysteem in jouw woning écht wel belangrijk is

Wist je dat de lucht in een ongeventileerde woning even vies en ongezond kan zijn als die langs een drukke weg? Velen zien een ventilatiesysteem in hun woning als een noodzakelijk kwaad, een extra kost die ze liever niet zouden doen, maar er zijn echt wel veel voordelen aan een goed ventilatiesysteem! We bespreken ze in dit artikel.

Lees meer

De vele voordelen van luchtdicht bouwen (en sommige had je niet verwacht!)

Luchtdicht bouwen is eigenlijk een must om een goed E-peil te bekomen. Hoe luchtdicht jouw woning werkelijk gebouwd is, wordt gemeten via een luchtdichtheidsmeting (of blowerdoortest). Maar waarom is luchtdichtheid van een woning belangrijk?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x