EPC

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd om aan te tonen hoe energiezuinig gebouwen zijn. Dit document is verplicht bij elke verkoop of verhuur van wooneenheden en toont ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Vanaf 2022 zijn bij verkoop en verhuur enkel EPC’s geldig die werden opgemaakt na 2019.

Mogelijke labels zijn: A+ (zeer goed) tot F (zeer slecht). 

Tegenwoordig is er goed nieuws voor woningen met een laag label. Deze komen namelijk in aanmerking voor de EPC labelpremie! De voorwaarden hier zijn:

  • Voor woningen: heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • Voor appartementen: heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. 

Wil je graag een indicatie van het label voor jouw woning of appartement? Dit kan je doen via een simulatie op energiesparen.be:


Voor meer informatie, neem gerust contact met ons. Toch graag meteen boeken? 

Boek nu een EPC keuring via onze ECOTESTSHOP!


Benieuwd hoe zo'n EPC keuring er juist aan toe gaat en waar we allemaal rekening mee houden?
Check onze vlog:


EPC

Asbestattest

Bij een asbestinspectiebezoek gaat de asbestdeskundige na welke asbestbronnen bij het dagelijks gebruik van het gebouw een mogelijk risico inhouden. Alle stalen die genomen worden, zitten inbegrepen in de prijs. Ook combinatie met EPC mogelijk.

Lees meer

EPB

Sinds 2006 dienen alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, aan bepaalde energienormen te voldoen. Deze normen worden EPB-eisen genoemd.

Lees meer

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De veiligheidscoördinator schat tijdens de bouwwerken eventuele veiligheidsrisico's in en rapporteert deze aan de betrokken partijen.

Lees meer

Luchtdichtheidsmeting

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil van jouw gebouw (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Ook zorgt deze voor een lager energieverbruik.

Lees meer

Ventilatieverslaggeving

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag (opmeting ter plaatse).

Lees meer

Thermografie

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,…

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x