Luchtdichtheidsmeting

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil van jouw gebouw (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Om bij de bepaling van het E-peil de goede luchtdichtheid in rekening te kunnen brengen, moet het bewijs van de luchtdichtheid geleverd worden door middel van een meting. Deze meting dient overeenkomstig NBN EN 13829:2001 uitgevoerd te worden. 

Bij een luchtdichtheidsmeting (blower door test, blower test, blowerdoor, luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van jouw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa.
Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

Voordelen:

 • Verlaging van het E-peil
 • Verlagen van de energie-factuur
 • Vermijden van schimmelplekken
 • Verbeteren wooncomfort
 • Bevorderen van luchtkwaliteit

In deze blog gaan we dieper in op de voordelen van luchtdicht bouwen. 

Type Blowerdoortesten?

A-meting met conformiteitsverklaring: 
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookmachine.
 • Advies verbetering Luchtdichtheid.
 • Opstellen meetrapport.
 • Afleveren conformiteitsverklaring om toe te voegen aan EPB-rapport.
B-meting zonder conformiteitsverklaring: 
 • Incl. het opstellen van de blowerdoor in een enkele deuropening.
 • Incl. uitvoering van een luchtdichtheidstest conform STS-P-71-3.
 • Luchtlekken opsporen d.m.v. thermografie of rookstift
 • Advies verbetering Luchtdichtheid

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. Toch graag boeken?Luchtdichtheidsmeting

Asbestattest

Bij een asbestinspectiebezoek gaat de asbestdeskundige na welke asbestbronnen bij het dagelijks gebruik van het gebouw een mogelijk risico inhouden. Alle stalen die genomen worden, zitten inbegrepen in de prijs. Ook combinatie met EPC mogelijk.

Lees meer

EPB

Sinds 2006 dienen alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, aan bepaalde energienormen te voldoen. Deze normen worden EPB-eisen genoemd.

Lees meer

EPC

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen. Dit certificaat is verplicht bij verkoop of verhuur van woningen en appartementen.

Lees meer

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De veiligheidscoördinator schat tijdens de bouwwerken eventuele veiligheidsrisico's in en rapporteert deze aan de betrokken partijen.

Lees meer

Ventilatieverslaggeving

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag (opmeting ter plaatse).

Lees meer

Thermografie

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,…

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x