Ventilatieverslaggeving

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om de noodzakelijke debieten (Externe link) te realiseren.

Welk debiet noodzakelijk is, hangt af van de functie van elke ruimte.

Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de aangifteplichtige vanaf 2016 twee nieuwe documenten laten opmaken: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag (opmeting ter plaatse).

Daarvoor heb je een ventilatieverslaggever nodig. Je stelt die best aan, tegelijk met jouw architect en met de EPB-verslaggever. De ventilatieverslaggever (Externe link) is bij voorkeur iemand onafhankelijk van jouw geplaatste installatie. Zo heb je meer garantie dat dit naar behoren werd uitgevoerd. Neem dit best op in jouw contract als de installatie niet naar behoren werd opgeleverd.

Voordelen:

  • Verlaging van het E-peil
  • Verlagen van de energie-factuur
  • Verbeteren wooncomfort
  • Bevorderen van luchtkwaliteit

In deze blog gaan we dieper in op de voordelen van een ventilatiesysteem. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. Toch graag boeken?

Boek nu een ventilatiemeting via onze ECOTESTSHOP!Ventilatieverslaggeving

Asbestattest

Bij een asbestinspectiebezoek gaat de asbestdeskundige na welke asbestbronnen bij het dagelijks gebruik van het gebouw een mogelijk risico inhouden. Alle stalen die genomen worden, zitten inbegrepen in de prijs. Ook combinatie met EPC mogelijk.

Lees meer

EPB

Sinds 2006 dienen alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, aan bepaalde energienormen te voldoen. Deze normen worden EPB-eisen genoemd.

Lees meer

EPC

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is ingevoerd ter verbetering van de energiezuinigheid van gebouwen. Dit certificaat is verplicht bij verkoop of verhuur van woningen en appartementen.

Lees meer

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De veiligheidscoördinator schat tijdens de bouwwerken eventuele veiligheidsrisico's in en rapporteert deze aan de betrokken partijen.

Lees meer

Luchtdichtheidsmeting

Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil van jouw gebouw (tot meer dan 10 E-punten ten opzichte van de waarde bij ontstentenis). Ook zorgt deze voor een lager energieverbruik.

Lees meer

Thermografie

Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je bouwkundige afwijkingen laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten,…

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x