Engineering & Adviezen

Nutsbegeleiding

Aansluiten van de nutsvoorzieningen vergen de nodige voorbereiding. Anders kan jij en/ of je aannemers voor onaangename verrassingen komen te staan. Wij begeleiden jou in de aansluitingen en nemen daardoor een last van je schouders.

Lees meer

Bouwcoördinatie

Een bouwcoördinator is iemand die je bij staat tijdens heel jouw bouwproces. Hij zal samen met jou de opgemaakte plannen van de architect overlopen en hier en daar bij sturen waar eventuele heikele punten qua uitvoering en kostprijs zullen zijn.

Lees meer

Ontwerp & Studies

Omdat we reeds veel weten over uw bouwproject, maar nog niet alles, kunnen we dit verder gaan uitdiepen met verdere studies naar warmteverliesberekeningen in functie van de te plaatsen centrale verwarming (gasketel, warmtepomp, …) of de dimensionering van uw zonnepanelen.

Lees meer

Plaatsbeschrijving

Telkens bij de aanvang EN het einde van een huurovereenkomst MOET tussen partijen verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Een plaatsbeschrijving, of ook staat van bevinding genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van onroerend goed op een bepaald moment.

Lees meer

Preventieadvies

Een werkgever moet mee het welzijn van de werknemers op het werk bevorderen. Daarom is elke werkgever verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Of hij kan kiezen om dit uit te besteden aan een extern persoon.

Lees meer

Risicoanalyses

Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen treden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x