Preventieadvies

De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend. Daarom is de functie van preventieadviseur opgedeeld in verschillende disciplines. Een persoon kan meerdere disciplines combineren als hij de nodige kennis heeft en voldoende opleiding heeft genoten. Maar niet alle combinaties zijn mogelijk:

  • de preventieadviseur-arbeidsarts bewaakt het gezondheidstoezicht op de werknemers.
  • de preventieadviseur voor psychosociale aspecten werkt samen met de werkgever een preventiebeleid uit voor het psychosociale welzijn van de werknemers. Hij speelt bovendien een actieve rol als dat preventiebeleid faalt en de werknemers vinden dat ze het slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie. Hij verstrekt advies, opvang en hulp aan die werknemers en wordt daarin bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen.
  • de preventieadviseur ergonomie geeft advies over het aanpassen van de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie
  • de preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne geeft de werkgever en de werknemers raad over de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken en arbeidsplaatsen.

Een preventieadviseur moet minimaal beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk. Naargelang van de grootte van het bedrijf en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de onderneming, moet de preventieadviseur een verplichte aanvullende vorming volgen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem gerust contact met ons. 


Preventieadvies

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x