Rioleringskeuringen

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer/riolering laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring worden volgende zaken gecontroleerd:

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
    • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem gerust contact met ons. 


Rioleringskeuringen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x