Rioleringskeuringen

Bij nieuwbouw of renovaties, moet je de privéwaterafvoer/riolering laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: jouw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring worden volgende zaken gecontroleerd:

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
    • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied jouw woning ligt en welke maatregelen je moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem gerust contact met ons. 


Rioleringskeuringen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x