Waterkeuringen

Waarom moet er een waterkeuring plaatsvinden voor een binneninstallatie?

Drinkwaterbedrijven in Vlaanderen zorgen er al een heel lange tijd voor dat ze kwaliteitsvol water leveren aan de gezinnen. Om dit te blijven garanderen werd er een technisch reglement voor binneninstallaties voor drinkwatervoorziening uitgewerkt. Deze wetgeving werd in het leven geroepen door de toename van het gebruik van hemelwater in de woning. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruiken van dit hemelwater wordt verplicht opgelegd bij elke bouwvergunning die wordt uitgereikt. Door de toename van het gebruik van regenwater in de woning is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen.

Wie moet een waterkeuring aanvragen?

Iedereen die een bouwaanvraag voor nieuwbouw na 1 januari 2004 heeft ingediend, moet een waterkeuring aanvragen. Bij een aanvraag voor een renovatie vanaf 1 juli 2004 moet ook een waterkeuring worden aangevraagd.

Verschillende waterkeuringen

Eéntapskeuring

Wanneer er tijdens de bouw van een woning een beperkte installatie met 1 tappunt geïnstalleerd wordt door de drinkwatermaatschappij, dan moet er een waterkeuring worden aangevraagd. Dit kan je bij ons aanvragen. Indien er 2 jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd, moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie.

Basiskeuring

De basiskeuring is een waterkeuring van de afgewerkte binneninstallatie van de woning of een appartement, die dient aangevraagd te worden door de bouwheer. Om de waterkeuring te kunnen uitvoeren, moeten volgende elementen minimaal aanwezig zijn van de binneninstallatie:

  • Warm waterproductie;
  • Centrale verwarming;
  • Toilet;
  • Bad / douche;
  • Keukenkraan;
  • Lavabo;
  • Eventueel een tweede watercircuit.

Bij de waterkeuring moeten volgende documenten in 3-voud aanwezig zijn, 1 exemplaar voor de keurder, 1 exemplaar voor de waterleverancier en 1 voor de bouwheer:

  • Uitvoeringsplan: dit is een situatieschema of een stroomkringschema dat volgens de norm NBN EN 806-1 wordt opgesteld;
  • Lijst/inventaris met aangesloten toestellen.

Verloop van de waterkeuring

Indien de installatie als conform wordt gezien, stelt het keuringsorganisme na de waterkeuring een keuringsverslag van conformiteit op. Na ontvangst van dit keuringsattest kan de watermaatschappij de installatie in dienst stellen.

Als de installatie niet onmiddellijk conform wordt bevonden, wordt er een keuringsverslag van niet-conformiteit met alle opmerkingen opgesteld. De watermaatschappij kan de installatie niet in dienst stellen zonder een verslag met positief resultaat. Na het oplossen van de opmerkingen of inbreuken kan er een herkeuring worden aangevraagd.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem gerust contact met ons. 


Waterkeuringen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x